KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In Future prospects in Geography. 1. vyd. Liverpool: Liverpool University Press, 2008. s. 325-333, 9 s. ISBN 978-0-9515847-4-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas
Název česky Zlepšování kartografického vzdělávání: Kritéria hodnocení školních zeměpisných atlasů z pohledu žáků
Autoři KNECHT, Petr (203 Česko, garant, domácí) a Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Liverpool, Future prospects in Geography, od s. 325-333, 9 s. 2008.
Nakladatel Liverpool University Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00026397
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-0-9515847-4-3
Klíčová slova anglicky Didactics of geography;school atlas research;geography teaching and learning resarch;geography education; educational cartography; maps; atlases
Štítky atlases, didactics of geography, educational cartography, geography education, Maps, school atlas research
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Změněno: 4. 4. 2018 11:53.
Anotace
Atlas plays an important role in geography education. It enhances pupils orientation skills (among others by means of index), it graphically presents relationships and connections of phenomena and processes in regions as well as their comparison and also teaches how to interpret and evaluate information conveyed by the language of the map. Atlases are mostly researched in the context of childrens ability to read, interpret and use maps, eventually to explore childrens spatial thinking. However it was found that some maps are inadequate for pupils:there is an excessive amount of text, the use of colours is not clear, maps are too small etc. All of the above make it difficult for pupils to interpret the depicted phenomena. For both geographers and geography teachers in the future it is necessary to produce attractive educational media: especially attractive from the pupils point of view. Geography keeps disposal criteria for the school atlases selection. These criteria are mostly based on expert assessments. But what criteria do pupils prefer when selecting a school atlas? To answer this we employed the method of structured individual interview with 120 lower secondary pupils in which we discussed four atlases published by different publishing houses. The research results show what directions geographers, teachers and atlas publishers should follow in the future in geography education.
Anotace česky
Atlasy mají ve výuce geografie nezastupitelné místo. Pomáhají žákům v orientaci (mimo jiné s pomocí rejstříku), názorně zprostředkovávají žákům vztahy a souvislosti jevů a procesů v krajinné sféře i jejich srovnání a učí je zároveň interpretovat a hodnotit informace psané jazykem mapy. Ukazuje se, že v některých atlasech jsou mapy nepřiměřené pro žáky-přesycené textem, barevně nepřehledné, mapy příliš malé velikosti atd. To žákům znesnadňuje interpretaci zobrazených jevů. Na vzorku 120 žáků jsme se prostřednictvím strukturovaného individuálního rozhovoru nad čtyřmi atlasy pocházejících z různých vydavatelství snažili zjistit, dle jakých kritérií hodnotí 12-15 letí žáci školní zeměpisné atlasy. Ukázalo se, že žáci nejvíce hodnotí mapové komponenty, zejména přehlednost map a srozumitelnost vyjádření zobrazených skutečností. Překvapivým zjištěním byla skutečnost, že žáci mimo map také intenzivně hodnotili doplňkové obrazové komponenty. Oceňovali přítomnost fotografií, obrázků, kreseb a rozšiřujících textových informací (například faktografických souhrnů či slovníčků pojmů). Výsledky výzkumu jsou užitečné pro geografy, učitele i vydavatele atlasů, neboť seznamují s názory žáků a jejich praktickými zkušenostmi s atlasy ve výuce.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 14:34