BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, roč. 2008, č. 54, s. 97-101. ISSN 0015-5500.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780
Název česky kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny na buňky karcinomu ovárií A2780
Autoři BERNARD, Vladan (203 Česká republika, garant), Jiřina ŠKORPÍKOVÁ (203 Česká republika) a Vojtěch MORNSTEIN (203 Česká republika).
Vydání Folia Biologica (Praha), 2008, 0015-5500.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.140
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00029096
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000257979600004
Klíčová slova česky cisplatina; cztotoxicita; buňky karcinomu ovaria A2780; ultrazvuk
Klíčová slova anglicky cisplatin; cytotoxicity; ovarian carcinoma cells A2780; ultrasound
Štítky cisplatin, cytotoxicity, ovarian carcinoma cells A2780, ultrasound
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., učo 60122. Změněno: 15. 3. 2010 21:27.
Anotace
It was shown that a combined effect of ultrasound and cisplatin was more effective than that of ultrasound or cisplatin alone. It also appeared that the order of application played a role, with the cisplatin-ultrasound treatment lowering cell viability more than the ultrasound-cisplatin treatment. It can be assumed that the exposure of cells to a low-power ultrasonic field has an immediate effect on the structure of cell surfaces and, consequently, on entry of cisplatin into the cell.
Anotace česky
V práci bylo prokázáno, že kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny vykazuje větší ovlivnění buněčné viability než samotné působení cytostatika. Může být vyslovena myšlenka, že vystavení buněk ultrazvukovému poli o nízkých intenzitách má bezprostřední efekt na buněčných strukturách a buněčném povrchu, což ovlivní prostupnost těchto struktur cytostatiku. Bylo prokázáno potencování účinku cystostatika v ohledu na snížení viability za přítomnosti ultrazvukového pole, oproti skupinám buněk ovlivněných pouze podáním cytostatika.
Návaznosti
GA305/05/2030, projekt VaVNázev: Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů
Investor: Grantová agentura ČR, Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů
VytisknoutZobrazeno: 4. 6. 2023 23:01