Informační systém MU
BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, vol. 2008, No 54, p. 97-101. ISSN 0015-5500.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780
Name in Czech kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny na buňky karcinomu ovárií A2780
Authors BERNARD, Vladan (203 Czech Republic, guarantor), Jiřina ŠKORPÍKOVÁ (203 Czech Republic) and Vojtěch MORNSTEIN (203 Czech Republic).
Edition Folia Biologica (Praha), 2008, 0015-5500.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.140
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00029096
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000257979600004
Keywords (in Czech) cisplatina; cztotoxicita; buňky karcinomu ovaria A2780; ultrazvuk
Keywords in English cisplatin; cytotoxicity; ovarian carcinoma cells A2780; ultrasound
Tags cisplatin, cytotoxicity, ovarian carcinoma cells A2780, ultrasound
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., učo 60122. Changed: 15/3/2010 21:27.
Abstract
It was shown that a combined effect of ultrasound and cisplatin was more effective than that of ultrasound or cisplatin alone. It also appeared that the order of application played a role, with the cisplatin-ultrasound treatment lowering cell viability more than the ultrasound-cisplatin treatment. It can be assumed that the exposure of cells to a low-power ultrasonic field has an immediate effect on the structure of cell surfaces and, consequently, on entry of cisplatin into the cell.
Abstract (in Czech)
V práci bylo prokázáno, že kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny vykazuje větší ovlivnění buněčné viability než samotné působení cytostatika. Může být vyslovena myšlenka, že vystavení buněk ultrazvukovému poli o nízkých intenzitách má bezprostřední efekt na buněčných strukturách a buněčném povrchu, což ovlivní prostupnost těchto struktur cytostatiku. Bylo prokázáno potencování účinku cystostatika v ohledu na snížení viability za přítomnosti ultrazvukového pole, oproti skupinám buněk ovlivněných pouze podáním cytostatika.
Links
GA305/05/2030, research and development projectName: Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů
Investor: Czech Science Foundation
Displayed: 2/10/2023 05:46