BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, vol. 2008, No 54, p. 97-101. ISSN 0015-5500.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780
Name in Czech kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny na buňky karcinomu ovárií A2780
Authors BERNARD, Vladan (203 Czech Republic, guarantor), Jiřina ŠKORPÍKOVÁ (203 Czech Republic) and Vojtěch MORNSTEIN (203 Czech Republic).
Edition Folia Biologica (Praha), 2008, 0015-5500.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.140
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00029096
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000257979600004
Keywords (in Czech) cisplatina; cztotoxicita; buňky karcinomu ovaria A2780; ultrazvuk
Keywords in English cisplatin; cytotoxicity; ovarian carcinoma cells A2780; ultrasound
Tags cisplatin, cytotoxicity, ovarian carcinoma cells A2780, ultrasound
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., učo 60122. Changed: 15/3/2010 21:27.
Abstract
It was shown that a combined effect of ultrasound and cisplatin was more effective than that of ultrasound or cisplatin alone. It also appeared that the order of application played a role, with the cisplatin-ultrasound treatment lowering cell viability more than the ultrasound-cisplatin treatment. It can be assumed that the exposure of cells to a low-power ultrasonic field has an immediate effect on the structure of cell surfaces and, consequently, on entry of cisplatin into the cell.
Abstract (in Czech)
V práci bylo prokázáno, že kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny vykazuje větší ovlivnění buněčné viability než samotné působení cytostatika. Může být vyslovena myšlenka, že vystavení buněk ultrazvukovému poli o nízkých intenzitách má bezprostřední efekt na buněčných strukturách a buněčném povrchu, což ovlivní prostupnost těchto struktur cytostatiku. Bylo prokázáno potencování účinku cystostatika v ohledu na snížení viability za přítomnosti ultrazvukového pole, oproti skupinám buněk ovlivněných pouze podáním cytostatika.
Links
GA305/05/2030, research and development projectName: Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 17/7/2024 15:00