LASÁK, Jan. Soumrak formální samostantosti osob tvořících podnikatelská seskupení v otázce jurisdikční. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2008, č. 18, s. 663 - 669. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soumrak formální samostantosti osob tvořících podnikatelská seskupení v otázce jurisdikční
Autoři LASÁK, Jan.
Vydání Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck, 2008, 1210-6410.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 26. 9. 2008 20:11.
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2020 23:36