FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi (Changes of the voice quality of teachers using measures DSI values considering particularities of the pedagogical profession). In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi
Name in Czech Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi
Name (in English) Changes of the voice quality of teachers using measures DSI values considering particularities of the pedagogical profession
Authors FROSTOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno, 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00026463
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-044-9
Keywords (in Czech) hlas hlas učitele hygiena hlasu VHI DSI
Keywords in English voice; teachers voice; hygiene; Voice Handicap Index; Dysphonia Severity Index
Tags Dysphonia Severity Index, hygiene, teachers voice, voice, voice handicap index
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Changed: 16/3/2010 23:02.
Abstract
Příspěvek navazuje na předchozí etapu šetření zaměřeného na zkoumání změn kvality hlasu ve vztahu k profesnímu zatížení, jak o něm bylo referováno v minulém roce. V první etapě projektu proběhlo šetření u 65 respondentů,studentů kombinovaného studia, působících ve výchovně vzdělávacím procesu. Po roce byly u těchto ZO opětně pořízeny hlasové snímky a byla provedena analýza charakteristik hlasu pomocí standardní metody DSI (Dysphonia Severity Index). Zároveň byly získány snímky od dalších učitelů, které budou srovnány v dalším roce a zvýší objektivitu získaných výsledků. Znovu též byly registrovány údaje získané z dotazníku zaměřeného na subjektivní percepci mluvního i zpěvního hlasu, na vědomosti o hlasové hygieně, na zdroje těchto vědomostí a na subjektivní hodnocení hlasové zátěže v mimopracovních aktivitách.
Abstract (in English)
The paper deals with the research of changes of the voice quality of the teachers with respect to their professional efforts. In the first research phase during the last year, voice records of the 65 teachers have been gathered. These records have been analyzed and the voices have been characterized using DSI (Dysphonia Severity Index) values. The same teachers have been DSI tested again this year and the changes in DSI have been evaluated. In addition, voice records of a new group of teachers have been gained and analyzed. Those records together with records obtained by repeated tests next year will contribute to the reliability of DSI characteristics. With each voice recording teachers subjective information concerning his voice have been gained. The results of tests indicate certain changes in DSI values due to straining of voices of teachers. The changes of DSI values indicate necessity of the voice therapy
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 14/7/2024 09:45