Informační systém MU
FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi. In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi
Název česky Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi
Název anglicky Changes of the voice quality of teachers using measures DSI values considering particularities of the pedagogical profession
Autoři FROSTOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno, 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00026463
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-044-9
Klíčová slova česky hlas hlas učitele hygiena hlasu VHI DSI
Klíčová slova anglicky voice; teachers voice; hygiene; Voice Handicap Index; Dysphonia Severity Index
Štítky Dysphonia Severity Index, hygiene, teachers voice, voice, voice handicap index
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 16. 3. 2010 23:02.
Anotace
Příspěvek navazuje na předchozí etapu šetření zaměřeného na zkoumání změn kvality hlasu ve vztahu k profesnímu zatížení, jak o něm bylo referováno v minulém roce. V první etapě projektu proběhlo šetření u 65 respondentů,studentů kombinovaného studia, působících ve výchovně vzdělávacím procesu. Po roce byly u těchto ZO opětně pořízeny hlasové snímky a byla provedena analýza charakteristik hlasu pomocí standardní metody DSI (Dysphonia Severity Index). Zároveň byly získány snímky od dalších učitelů, které budou srovnány v dalším roce a zvýší objektivitu získaných výsledků. Znovu též byly registrovány údaje získané z dotazníku zaměřeného na subjektivní percepci mluvního i zpěvního hlasu, na vědomosti o hlasové hygieně, na zdroje těchto vědomostí a na subjektivní hodnocení hlasové zátěže v mimopracovních aktivitách.
Anotace anglicky
The paper deals with the research of changes of the voice quality of the teachers with respect to their professional efforts. In the first research phase during the last year, voice records of the 65 teachers have been gathered. These records have been analyzed and the voices have been characterized using DSI (Dysphonia Severity Index) values. The same teachers have been DSI tested again this year and the changes in DSI have been evaluated. In addition, voice records of a new group of teachers have been gained and analyzed. Those records together with records obtained by repeated tests next year will contribute to the reliability of DSI characteristics. With each voice recording teachers subjective information concerning his voice have been gained. The results of tests indicate certain changes in DSI values due to straining of voices of teachers. The changes of DSI values indicate necessity of the voice therapy
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
Zobrazeno: 14. 7. 2024 10:03