SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ and Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením (The level of the balance abilities of hearing impaired). In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 pp. ISBN 978-80-8094-374-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením
Name (in English) The level of the balance abilities of hearing impaired
Authors SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor), Petr HEDBÁVNÝ (203 Czech Republic) and Lukáš PÁRTL (203 Czech Republic).
Edition Nitra, Sborník z konference "Šport a zdravie 2008" 5 pp. 2008.
Publisher FSpS MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00033897
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-8094-374-5
Keywords in English balance abilities; hearing impaired
Tags balance abilities, hearing impaired
Changed by Changed by: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., učo 20807. Changed: 8/4/2010 09:01.
Abstract
Autoři se zabývají problematikou koordinačních schopností osob se sluchovým postižením. Cílem výzkumu bylo zjistit stupeň koordinačních schopností u osob se sluchovým postižením a porovnat je s běžnou populací. Dalším cílem bylo zjistit závislost a vliv tří subsystémů, které se účastí na udržení rovnováhy. Snažili se nalézt, který ze subsystémů je nejdůležitěší.
Abstract (in English)
Authors are concerned in problematic of coordination abilities of hearing impaired. The achievement of the research was to find out the level of coordination abilities of hearing impaired and comparation with common population.Another achievement was to find out a depedence and influence of three subsystems, which have to main impact to holding balance. We would to find results from the mantiment, what is the most importatnt for holding balance.
PrintDisplayed: 20/10/2021 18:33