LOUDOVÁ, Kateřina, Vanda DOSTÁLOVÁ and Marie OKÁČOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics
Name in Czech Staré evropské jazyky očima moderní lingvistiky
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vanda DOSTÁLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marie OKÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2008.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00026528
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) řecká a latinská filologie; románská filologie; německá filologie; slovanská filologie
Keywords in English Greek and Latin studies; Romance Studies; Germanic Studies; Slavonic Studies
Tags Germanic Studies, Greek and Latin studies, Romance Studies, Slavonic Studies
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 7/12/2012 21:44.
Abstract
International conference "Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics" was organized by the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages at Masaryk University in Brno (MSM 0021622435). The conference was held under the patronage of the rector of Masaryk University, professor Petr Fiala, and under the patronage of the dean of Masaryk University, professor Josef Krob, at the Mendel Museum and the Augustinian Abbey of Saint Thomas. The four-day colloquium contained sessions dealing with Latin and Greek linguistics, Romance languages, Germanic languages, and, last but not least, Slavonic languages.
Abstract (in Czech)
Mezinárodní konference "Early european Languages in the Eyes of Modern Linguistics" byla zorganizována v rámci výzkumného záměru Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435) při Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pod patronací rektora MU, prof. Petra Fialy, a děkana FF MU, prof. Josefa Kroba. Konference se konala v prostorách Mendelova muzea a augustiniánského opatství sv. Tomáše. Jednotlivé sekce byly během 4 dnů konání konference věnovány latinské a řecké lingvistice, dále jazykům románským, germánským a v neposlední řadě také jazykům slovanským.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 23/3/2023 09:17