Informační systém MU
ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména. In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména
Název anglicky Nomina autem villarum sunt hec or What oldest Czech place names can tell about
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Bratislava, 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007), od s. 156-166, 11 s. 2010.
Nakladatel VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00042079
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-224-1126-4
Klíčová slova česky onomastika; toponomastika; místní jména; bohemika; Litoměřice; čeština 11.-13. stol.
Klíčová slova anglicky onomastics;toponomastics;place names; bohemika; Litoměřice; Czech in 11th-13th
Štítky -, RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:24.
Anotace
Text je zaměřen na jazykový rozbor (grafika, hláskosloví, morfologie) místních jmen (bohemik) ze tří dochovaných exemplářů tzv. zakládací listiny litoměřické kapituly. Různá doba vzniku exemplářů se významně promítá do podoby bohemik, což umožňuje srovnání jejich zápisu v jednotlivých textech (konkurence primitivního a spřežkového způsobu zápisu), sledování hláskových změn (staročeské přehlásky, zápis slabikotvorných hlásek ad.) a také morfologických rysů (tzv. bezpředložkové lokály).
Anotace anglicky
The text is focused on the linguistic analysis (graphics, phonology, morphology) of place names (belonging to so-called “bohemika”) from three surviving copies of a foundation charter of a chapter house in Litoměřice. Different time of origin of those copies considerably influences the form of elements referred to as bohemika, which provides the possibility co compare ways they are recorded in the particular texts (competition of primitive and digraphic systems), to follow sound changes (Old Czech mutations, recording syllabic sounds etc.) and also morphological features (locative forms without prepositions).
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
Zobrazeno: 16. 6. 2021 19:09