ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář. In Onomastika a škola 8. 2008. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář
Název anglicky Character and features of the personal names in the old Czech play Mastičkář
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant).
Vydání 2008. vyd. Hradec Králové, Onomastika a škola 8, od s. 59-67, 9 s. 2008.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00026552
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7041-167-4
Klíčová slova anglicky old Czech drama; personal names; 14th century
Štítky 14th century, old Czech drama, personal names
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 19. 5. 2009 15:51.
Anotace
Článek přináší analýzu osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář z poloviny 14. století. Osobní jména ve hře lze rozdělit do dvou skupin symbolizujících dva světy: (1) jména vystupujících postav (aktérů děje), která jsou původu cizího a odkazují k Bibli, ke křesťanskému a antickému světu; (2) jména ostatních postav, neaktérů děje, která jsou původu českého. Je podána jejich slovotvorná analýza a zdůrazněn fakt, že v textu hry se významně podílí na rýmovém schematu a symbolizují lidový svět hry. Jména ve hře lze chápat také jako symboly typů lidí a jejich vlastností (Abraham-Žid-obchodník, Pustrpalk-Němec).
Anotace anglicky
The article focuses on the analysis of the personal names in the old Czech play Mastičkář from the half of the 14th century. The personal names in the play can be divided into two groups symbolizing two worlds: (1) the names of the playing characters (involved in the action) that are of the foreign origin and that refer to the Bible, to the christian and ancient world; (2) the names of other characters, non-players, that are of the Czech origin. Their word-building analysis is presented in the text. The article also points out that the names (2) significantly participate in the rhyme scheme and symbolize the folk world of the play. The names in the play can also be understood as symbols of the types of people and their characters (Abraham - the Jude - tradesman, Pustrpalk - the German).
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2021 10:30