DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K některým otázkám promlčení v závazkových vztazích. In Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 74-89, 16 s. ISBN 978-80-7357-370-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K některým otázkám promlčení v závazkových vztazích
Autoři DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK.
Vydání Vyd. 1. Praha, Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí, od s. 74-89, 16 s. 2008.
Nakladatel ASPI, Wolters Kluwer
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7357-370-6
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 21. 10. 2008 10:09.
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2020 23:40