VAŠEČKA, Imrich. Sociálna pomoc a princípy jej poskytovania na úrovni lokálneho spoločenstva (Social Assistence and The Principles of providing on a Local Community Level). In Marginalizované skupiny. Zborník vedeckých štúdií k problematike stratégií vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Košice: Košický samosprávny kraj, 2008. p. 16-22. ISBN 978-80-970001-0-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociálna pomoc a princípy jej poskytovania na úrovni lokálneho spoločenstva
Name in Czech Sociální pomoc a principy jejího poskytování na úrovni lokálního společenství
Name (in English) Social Assistence and The Principles of providing on a Local Community Level
Authors VAŠEČKA, Imrich (703 Slovakia, guarantor).
Edition Košice, Marginalizované skupiny. Zborník vedeckých štúdií k problematike stratégií vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. p. 16-22, 7 pp. 2008.
Publisher Košický samosprávny kraj
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00026573
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-970001-0-3
Keywords in English Social assistance social exklusion social integration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., učo 26854. Changed: 6/1/2009 12:48.
Abstract
Autor formuluje predstavu o princípoch sociálnej pomoci rómskym sociálne vylúčeným zoskupeniam, ktorými by sa mali riadiť orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizovaní svojej lokálnej sociálnej politiky. Tieto princípy odvodzuje z charakteristík súčasného systému sociálnej pomoci a z negatívnych a pozitívnych príkladov riešení problémov týchto zoskupení v ČR.
Abstract (in Czech)
Autor formuluje představu o principech sociální pomoci romským sociálně vyloučeným seskupením, kterými by se měli řídit orgány územní samosprávy při tvorbě a realizování své lokální sociální politiky. Tyto principy autor odvozuje z charakteristik současného systému sociální pomoci a z negativních a pozitivních příkladů řešení problémů těchto seskupení v ČR.
Abstract (in English)
The author formulates the principles of social assistance targeted at the Roma in the Czech Republic.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/10/2021 00:50