EN

Psychologie pro právníky

HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ a Vladimír SMÉKAL. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 279 s. ISBN 978-80-7380-100-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologie pro právníky
Název anglicky Psychology for Lawyers
Autoři HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ a Vladimír SMÉKAL.
Vydání Plzeň, 279 s. 2008.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-100-7
Klíčová slova anglicky psychology; forensic psychology; academic textbook
Štítky academic textbook, forensic psychology, psychology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D., učo 71. Změněno: 4. 4. 2010 10:27.
Anotace
Psychologie byla před rokem 1989 v osnovách právnického studia zcela opomíjena. I přestože právnická profese vykonávaná na jakýchkoli úrovních je především prací s lidmi. O tom svědčí i fakt, že zájem o poznatky z psychologie byl a je u studentů práv značný. Obsah předkládané publikace vychází z ověřených zkušeností, že znalosti příchozích studentů právnických fakult zahrnují alespoň výchozí poznatky základních psychologických disciplín. Autoři proto nepokládají za nutné seznamovat studenty práv s otázkami dějin psychologie a se základními směry psychologického myšlení. Z hlediska obsahového zvolili autoři víceméně encyklopedický přístup k otázkám obecné psychologie. Věnují se rovněž psychopatologii a velkou pozornost zaměřují na psychologii osobnosti, včetně nejnovějších poznatků v oboru. Nad obvyklý rámec zařadili autoři kapitolu o asertivitě, o kterou studenti projevují velký zájem. Zvláštní pozornost je dále věnována vybraným problémům aplikované psychologie v právu (resp. forenzní psychologii). Cílem učebnice je poskytnout zejména adeptům právnického studia a studentům práv vhled do základních znalostí v relevantní problematice psychologických disciplín, nicméně učební text lze velmi dobře využít i v právní praxi.
Anotace anglicky
In terms of content the authors have chosen more or less encyclopedic approach to questions of general psychology. They deal with psychopathology and also focus attention on the psychology of personality, including the latest developments in the field. Of the normal framework of the authors included a chapter on assertiveness, which the students showing great interest. Particular attention is paid to selected problems of applied psychology in the law (or forensic psychology). The aim is to provide textbooks in particular adepts of legal study and opportunities for students insight into the basic knowledge of relevant issues in psychological disciplines, but a textbook may very well be used even in legal practice.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 22:33

Další aplikace