HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial Accounting). 1st ed. Praha: Grada, 2008. 264 pp. ISBN 978-80-247-2471-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerské účetnictví
Name in Czech Manažerské účetnictví
Name (in English) Managerial Accounting
Authors HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA.
Edition 1. vyd. Praha, 264 pp. 2008.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-247-2471-3
Keywords in English Managerial Accounting; Cost Accounting; Costing; Budgeting
Tags budgeting, cost accounting, costing, managerial accounting
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 10/11/2008 16:29.
Abstract
Text důsledně uplatňuje systémový přístup k pojednávané problematice. Vlastní manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří základních subsystémů – nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Každému subsystému se pak věnuje samostatná kapitola, ve které jsou vždy nejprve představeny charakteristické strukturní prvky popisovaného subsystému, po kterých následuje výklad jeho metodiky. Kromě těchto stěžejních kapitol nechybí ani začlenění systému manažerského účetnictví do širších souvislostí, kdy je představeno jako dominantní součást podnikových instrumentálních systémů a jsou rozvedeny jeho vazby na systém řízení výroby a na počítačové informační systémy. Podnikoví praktici na textu ocení závěrečný komplexní příklad, jenž na půdorysu jediného zadání propojuje metody samostatně pojednané v předchozích kapitolách. Akademici a studenti přivítají systémový výklad, výkladový slovníček, či informace o genezi manažerského účetnictví, které dosud nebyly v češtině publikovány.
PrintDisplayed: 2/4/2023 11:31