ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA and Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. (10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. Juni 2008, Lugano.). Onkologie. Solen, s.r.o., 2008, vol. 2, No 3, p. 200. ISSN 1802-4475.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano.
Name in Czech 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. červn 2008, Lugano.
Name (in English) 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. Juni 2008, Lugano.
Authors ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA and Martina TOŠKOVÁ.
Edition Onkologie, Solen, s.r.o. 2008, 1802-4475.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English lymphoma; conference
Tags conference, Lymphoma
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 10/4/2012 14:46.
Abstract
Ve dnech 4.-7. června 2008 se v tradičních prostorách kongresového centra ve švýcarském Luganu uskutečnila 10. mezinárodní konference věnovaná problematice maligních lymfomů. Tato odborná akce se koná pravidelně každé tři roky a vždy se těší velké pozornosti odborníků z celého světa. Letošní program přilákal více než 2500 hematoonkologů se zájmem o nejnovější poznatky týkající se epidemiologie, biologie, diagnostiky a léčby této skupiny onemocnění.
Abstract (in English)
10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. Juni 2008, Lugano.
PrintDisplayed: 5/3/2021 21:28