Informační systém MU
JANČA, Boris. Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 609-614. ISBN 978-80-210-4723-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie
Název anglicky Competences for prevention and solution of conflicts - practical studies
Autoři JANČA, Boris (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Vývojové tendence podniků IV, s. 609-614, 2008.
Nakladatel Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00051034
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4723-5
Klíčová slova anglicky conflict; reasons of conflicts; coflict management
Štítky coflict management, conflict, reasons of conflicts
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 10. 4. 2012 11:30.
Anotace
Studie se zabývá obsahovou analýzou více než stovky seminárních prací na téma "Konflikt na pracovišti" s cílem poukázat na hlubší příčiny těchto konfliktů, které zhruba ve třech čtvrtinách případů vedly k významnému narušení běhu organizace i života jednotlivců. Mezi těmito příčinami jsou identifikovány neschopnost sebereflexe, nedostatečné systémové myšlení, etická selhání, špatné nakládání s vlastními emocemi, potřeba realizovat moc, nerozlišování prostředí v práci a mimo ni a nízká míra empatie. Schopnost sebereflexe, systémové myšlení a etické jednání zároveň významně korelují se zdárným vyřešením konfliktu bez negativních následků.
Anotace anglicky
The paper is dealing with content analysis of more than a hudred of seminar-works on the theme "Conflict on working place". The target is to point out deeper reasons of this conflicts, which in circa 75 % of cases tends to significant disturbance of life both of organizations and individuals. Amongst this reasons are identificated inability of self-reflection, insufficient system thinking, ethic failures, wrong dealing with emotions, need of power, non-making difference between home and labour, low empathy. Ability of self-reflection, system thinking and ethic dealing are significatly correlated with successful solution of conflict.
Zobrazeno: 28. 5. 2023 23:09