BABYRÁDOVÁ, Hana and Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí (Phenomenon of the Spirituality). In Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 543 pp. ISBN 80-210-4206-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí
Name in Czech Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí.
Name (in English) Phenomenon of the Spirituality
Authors BABYRÁDOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor) and Jiří HAVLÍČEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí, 543 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL celá publikace na webových stránkách katedry výtvarné výchovy URL URL the whole publication on the website of the Departement of Art Education URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00034028
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-4206-0
Keywords (in Czech) fenomén spiritualita
Keywords in English phenomenon spirituality
Tags phenomenon spirituality
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Havlíček, učo 1751. Changed: 30/3/2010 11:54.
Abstract
Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. Orientace všech příspěvků českých i zahraničních teoretiků umění a výtvarných umělců - učitelů na opomíjený fenomén ve výtvarném umění a kultuře minulosti a současnosti. Doplněno ilustracemi a fotografickou dokumentací.
Abstract (in English)
Spirituality. The phenomenon of spirituality from the perspective of philosophy, religious studies, theology, literature, theory and art history, pedagogy, sociology, anthropology, psychology and creative artists. Proceedings trans essays with international participation. Alignment of all contributions of Czech and foreign theorists of art and creative artists - teachers neglected phenomenon in the visual arts and culture, past and present. Accompanied by illustrations and photographic documentation.
PrintDisplayed: 20/5/2022 04:06