GALVASOVÁ, Iva, Jan HOLEČEK a Hana SVOBODOVÁ. Komparace venkovských regionů Boskovicka a Hrotovicka z pohledu jejich aktérů - obcí a zemědělských subjektů. In Seminář Den Země. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 53-57, 192 s. ISBN 978-80-210-4748-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace venkovských regionů Boskovicka a Hrotovicka z pohledu jejich aktérů - obcí a zemědělských subjektů
Název anglicky Comparation of rural regions Boskovicko and Hrotovicko from the view of the participants of development - municipalities and agricultural subjects
Autoři GALVASOVÁ, Iva, Jan HOLEČEK a Hana SVOBODOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Seminář Den Země, od s. 53-57, 192 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-4748-8
Klíčová slova anglicky Rural region; participant of development; mikroregion Hrotovicko; LAG Boskovicko Plus
Štítky LAG Boskovicko PLUS, mikroregion Hrotovicko, participant of development, rural region
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 28. 10. 2011 17:02.
Anotace
Venkovské regiony patří dlouhodobě k velmi zkoumaným územím. Je to dáno zejména jejich rozsahem v rámci republiky i jejich historickým vývojem. Aspekty rozvoje venkovských regionů se zabývá víceletý výzkumný projekt Ministerstva zemědělství ČR QH 82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova jež od začátku roku 2008 řeší společnost pro regionální a ekonomické poradenství GaREP, spol. s r.o. Brno. Jednou z prvních aktivit byla realizace dotazníkového šetření. Jako modelová území byla vybrána části území místních akčních skupin v oblasti Boskovicka (Jihomoravský kraj) a Hrotovicka (kraj Vysočina) a jako respondenti představitelé obcí a zemědělských subjektů (právnické osoby a samostatně hospodařící rolníci). Výsledky šetření včetně srovnání těchto dvou území jsou náplní tohoto příspěvku.
Anotace anglicky
Research activities in rural regions have been very common in recent time. This is given mainly by their extension within the Czech Republic and by historical development. Also research project of Ministry of Agriculture of the Czech Republic Synergy in access to rural areas development, which has been solved since 2008 by GaREP, Ltd. Brno, company dealing with research and consulting in regional development, is engaged in research of rural regions. One of the first activities was questionnaire survey on territory of local action groups (LAG) Boskovicko and Hrotovicko; as respondents have been chosen majors of municipalities and agricultural subjects. Results of questionnaire survey show several important facts.
Návaznosti
QH82249, projekt VaVNázev: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, H. 28. 10. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc?info
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:02, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba PhDr. Iva Galvasová, učo 47250
  • osoba Mgr. Jan Holeček, učo 63929
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Iva Galvasová, učo 47250
  • osoba Mgr. Jan Holeček, učo 63929
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Atributy
 

GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
69,5 KB
Hash md5
6899913a11d5e6c9a87b48347498a0e3
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:02

GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
17,7 KB
Hash md5
9f2e2e726ce6dd2093f5ef7d3a0ae033
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:04

GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
281,8 KB
Hash md5
9e5175f76a0a4e20983ce741d49f990c
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:04
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 1. 2023 16:34