GALVASOVÁ, Iva, Jan HOLEČEK and Hana SVOBODOVÁ. Komparace venkovských regionů Boskovicka a Hrotovicka z pohledu jejich aktérů - obcí a zemědělských subjektů (Comparation of rural regions Boskovicko and Hrotovicko from the view of the participants of development - municipalities and agricultural subjects). In Seminář Den Země. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 53-57, 192 pp. ISBN 978-80-210-4748-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komparace venkovských regionů Boskovicka a Hrotovicka z pohledu jejich aktérů - obcí a zemědělských subjektů
Name (in English) Comparation of rural regions Boskovicko and Hrotovicko from the view of the participants of development - municipalities and agricultural subjects
Authors GALVASOVÁ, Iva, Jan HOLEČEK and Hana SVOBODOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Seminář Den Země, p. 53-57, 192 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4748-8
Keywords in English Rural region; participant of development; mikroregion Hrotovicko; LAG Boskovicko Plus
Tags LAG Boskovicko PLUS, mikroregion Hrotovicko, participant of development, rural region
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:02.
Abstract
Venkovské regiony patří dlouhodobě k velmi zkoumaným územím. Je to dáno zejména jejich rozsahem v rámci republiky i jejich historickým vývojem. Aspekty rozvoje venkovských regionů se zabývá víceletý výzkumný projekt Ministerstva zemědělství ČR QH 82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova jež od začátku roku 2008 řeší společnost pro regionální a ekonomické poradenství GaREP, spol. s r.o. Brno. Jednou z prvních aktivit byla realizace dotazníkového šetření. Jako modelová území byla vybrána části území místních akčních skupin v oblasti Boskovicka (Jihomoravský kraj) a Hrotovicka (kraj Vysočina) a jako respondenti představitelé obcí a zemědělských subjektů (právnické osoby a samostatně hospodařící rolníci). Výsledky šetření včetně srovnání těchto dvou území jsou náplní tohoto příspěvku.
Abstract (in English)
Research activities in rural regions have been very common in recent time. This is given mainly by their extension within the Czech Republic and by historical development. Also research project of Ministry of Agriculture of the Czech Republic Synergy in access to rural areas development, which has been solved since 2008 by GaREP, Ltd. Brno, company dealing with research and consulting in regional development, is engaged in research of rural regions. One of the first activities was questionnaire survey on territory of local action groups (LAG) Boskovicko and Hrotovicko; as respondents have been chosen majors of municipalities and agricultural subjects. Results of questionnaire survey show several important facts.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:02, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person PhDr. Iva Galvasová, učo 47250
  • a concrete person Mgr. Jan Holeček, učo 63929
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Iva Galvasová, učo 47250
  • a concrete person Mgr. Jan Holeček, učo 63929
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.doc
File type
Word (application/msword)
Size
69,5 KB
Hash md5
6899913a11d5e6c9a87b48347498a0e3
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:02

GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
17,7 KB
Hash md5
9f2e2e726ce6dd2093f5ef7d3a0ae033
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04

GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/790757/GALVASOVA_HOLECEK_SVOBODOVA.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
281,8 KB
Hash md5
9e5175f76a0a4e20983ce741d49f990c
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 4. 2023 08:49