REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ and Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, vol. 31, No 5, p. 261-266. ISSN 0362-5664.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study.
Name in Czech Efekt ropinirolu na nemotorické symptomy Parkinsonovy nemoci: Prospektivní multicentrická studie.
Authors REKTOROVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor), Marek BALÁŽ (703 Slovakia), Jindra SVÁTOVÁ (203 Czech Republic), Kateřina ZÁRUBOVÁ (203 Czech Republic), Igor HONIG (203 Czech Republic), Vladimír DOSTÁL (203 Czech Republic), Silvie SEDLÁČKOVÁ (203 Czech Republic), Igor NESTRAŠIL (203 Czech Republic), Jiří MASTÍK (203 Czech Republic), Martin BAREŠ (203 Czech Republic), Jana VELÍSKOVÁ (203 Czech Republic) and Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic).
Edition Clinical Neuropharmacology, 2008, 0362-5664.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.547
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00026731
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000260087400002
Keywords (in Czech) Parkinsonova nemoc; ropinirol; anxieta; deprese; spánek
Keywords in English Parkinson's disease; ropinirole; anxiety; depressive; sleep
Tags anxiety, depressive, Parkinson's disease, ropinirole, sleep
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., učo 26922. Changed: 24/3/2010 15:39.
Abstract
Study which investigated effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease. It was a prospective multicentre study.
Abstract (in Czech)
Efekt ropinirolu na nemotorické symptomy Parkinsonovy nemoci: Prospektivní multicentrická studie. Autoři hodnotí efekt přípravku na anxietu, depresivní symptomy PN, motorické symptomy, kvalitu spánku a sexuální funkce.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/1/2021 06:19