ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport (Polemic about the Content of the Talent Entramce Exams for Physical Education and Sports Study Program). In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport
Name (in English) Polemic about the Content of the Talent Entramce Exams for Physical Education and Sports Study Program
Authors ŠIMBEROVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Czech Republic) and Petr HEDBÁVNÝ (203 Czech Republic).
Edition Brno, Sport a kvalita života 2008, 4 pp. 2008.
Publisher FSpS MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00034132
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-4716-7
Keywords in English Talent entrance exams; front hand spring; pullover
Tags front hand spring, pullover, Talent entrance exams
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D., učo 32807. Changed: 21/4/2009 10:09.
Abstract
Autoři se zabývají problematikou obsahu talentových přijímacích zkoušek studijního programu tělesná výchova a sport. Ověřili procentuelní zvládnutí stěžejních prvků v gymnastice (přemet vpřed, výmyk na hrazdě). V příspěvku zdůrazňují nutnost zařazování gymnastických dovedností do přijímacího řízení studijního programu tělesná výchova a sport.
Abstract (in English)
Authors are concerned in problematic of the content of talent entrance exams for study program physical education and sports. They checked in percents how students coped fundamental exercises in gymnastics (front hand spring, pullover). They highlight in paper the necessity of including gymnastics skills into entrance exams of study program physical education and sports.
PrintDisplayed: 17/1/2022 09:33