ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport
Název anglicky Polemic about the Content of the Talent Entramce Exams for Physical Education and Sports Study Program
Autoři ŠIMBEROVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Česká republika) a Petr HEDBÁVNÝ (203 Česká republika).
Vydání Brno, Sport a kvalita života 2008, 4 s. 2008.
Nakladatel FSpS MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00034132
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-4716-7
Klíčová slova anglicky Talent entrance exams; front hand spring; pullover
Štítky front hand spring, pullover, Talent entrance exams
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D., učo 32807. Změněno: 21. 4. 2009 10:09.
Anotace
Autoři se zabývají problematikou obsahu talentových přijímacích zkoušek studijního programu tělesná výchova a sport. Ověřili procentuelní zvládnutí stěžejních prvků v gymnastice (přemet vpřed, výmyk na hrazdě). V příspěvku zdůrazňují nutnost zařazování gymnastických dovedností do přijímacího řízení studijního programu tělesná výchova a sport.
Anotace anglicky
Authors are concerned in problematic of the content of talent entrance exams for study program physical education and sports. They checked in percents how students coped fundamental exercises in gymnastics (front hand spring, pullover). They highlight in paper the necessity of including gymnastics skills into entrance exams of study program physical education and sports.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 19:25