BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR and Jiří VANĚK. Klasifikace defektů chrupu. I. (Classification systems of tooth defects. I.). StomaTeam. Praha: StomaTeam, 2008, vol. 8, No 2, p. 18-21. ISSN 1214-147X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klasifikace defektů chrupu. I.
Name in Czech Klasifikace defektů chrupu. I.
Name (in English) Classification systems of tooth defects. I.
Authors BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR and Jiří VANĚK.
Edition StomaTeam, Praha, StomaTeam, 2008, 1214-147X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW StomaTeam home page
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Kennedy classification; Voldřich classification; Witter classification; Eichner classification
Tags Eichner classification, Kennedy classification, Voldřich classification, Witter classification
Changed by Changed by: Ing. Blanka Přikrylová, učo 71313. Changed: 12. 4. 2010 20:32.
Abstract
Přehledný článek je věnován problematice klasifikace defektů chrupu. Je zde uveden vývoj klasifikaci a detailněji popsány i ty u kterých nedošlo k masivnímu rozšíření v české republice. Na výhradně morfologická kritéria navázala mechanická a morfologicko-funkční kritéria až po fyziologická kritéria. Kennedyho a Voldřichova klasifikace jsou poslední nejvíce užívané klasifikace v české republice. Přesto se dá očekávat vznik dalších klasifikací, které budou umožňovat spojovat klasifikace s diagnostikou a pomocné softwarové prostředí bude pomáhat lékařům vytvářet i protetické návrhy z nichž si lékař vybere optimální řešení.
Abstract (in English)
A review paper on classification of teeth defects focused on the comparison between Voldřich classification and the conept of shortened dental arch according to Witter.
PrintDisplayed: 17. 1. 2021 15:11