BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR and Jiří VANĚK. Klasifikace defektů chrupu. II. (Classification systems of tooth defects. II.). StomaTeam, Praha: StomaTeam, 2008, vol. 8, No 3, p. 24-26. ISSN 1214-147X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klasifikace defektů chrupu. II.
Name in Czech Klasifikace defektů chrupu. II.
Name (in English) Classification systems of tooth defects. II.
Authors BARTÁKOVÁ, Sonia (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Patrik PRACHÁR (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří VANĚK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition StomaTeam, Praha, StomaTeam, 2008, 1214-147X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW StomaTeam home page
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00058791
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English shortened dental arch; classifications
Tags classifications, shortened dental arch
Changed by Changed by: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., učo 1998. Changed: 6/8/2012 11:26.
Abstract
Přehledný článek je věnován problematice klasifikace defektů chrupu. Je zde uveden vývoj klasifikaci a detailněji popsány i ty u kterých nedošlo k masivnímu rozšíření v České republice. Pozornost je věnována srovnání výhod a nevýhod jednotlivých klasifikací.
Abstract (in English)
A review paper on classification of teeth defects focused on the comparison between classifications with a special emphasis given to positives and negatives of each particular classifications.
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 29/11/2020 10:05