GREGOROVÁ, Zdeňka and Milan GALVAS. Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb podle českého pracovního práva (The posting of workers in the framework of the provision of services according to the Czech Labour Law). In Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie. Trnava: Právnická fakulta Trnavské univerzity, 2008. p. 76-85. ISBN 978-80-8082-191-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb podle českého pracovního práva
Name (in English) The posting of workers in the framework of the provision of services according to the Czech Labour Law
Authors GREGOROVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor) and Milan GALVAS (203 Czech Republic).
Edition Trnava, Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie, p. 76-85, 10 pp. 2008.
Publisher Právnická fakulta Trnavské univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00026808
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-8082-191-3
Keywords in English posting of workers; provision of services; Czech labour law
Tags Czech labour law, posting of workers, provision of services
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., učo 1899. Changed: 24/11/2008 16:12.
Abstract
Autoři se zabývají rozborem právní úpravy směrnice Rady č. 96/71/ES o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb a jejím promítnutím v českém právním řádu, zejména v původním zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce, a v novém zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Věnují pozornost úpravě pracovního postavení těchto zaměstnanců i jejich postavení v sociálním zabezpečení.
Abstract (in English)
The authors deal with the analysis of tje legal regulation in the Directive No 96/71/EC relating to the posting of workers in the framework of the provision of services and its transformation into the Czech legal order, especially in the Act No 65/1965 Sb., Labour Code, and in the new Act No 262/2006 Sb., Labour Code. They focus on the legal regulation of the work position of these employees and their position in the social security.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 31/3/2023 11:52