CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK and Adam VRBECKÝ. Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace (Coordination traininig (skill) - practical aplication). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 11, p. 23-25, 32 pp. ISSN 0323-1364.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace
Name (in English) Coordination traininig (skill) - practical aplication
Authors CACEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Czech Republic), Josef MICHÁLEK (203 Czech Republic) and Adam VRBECKÝ (203 Czech Republic).
Edition Atletika, Praha 4, Česká atletika s.r.o. 2008, 0323-1364.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00034171
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English Coordination - track and field - training - practical aplication
Changed by Changed by: PhDr. Jan Cacek, Ph.D., učo 15709. Changed: 7/3/2009 13:15.
Abstract
V příspěvku se autoři zabývají problematikou tréninku koordinace v atletických disciplínách. Doporučení autorů směřují do oblasti praktických aplikací tréninku vzhledem k diferencím jednotlivých atletických disciplín.
Abstract (in English)
In the article the authors deal with the coordination training in athletics disciplines. Recommendations lead authors in the field of practical applications of training given to individual diferences between athletics disciplines.
PrintDisplayed: 17/5/2022 23:45