ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, vol. 13, No 3, p. 134-137. ISSN 1746-8841.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aggression in first-episode schizophrenia
Name in Czech Agrese při první epizodě schizofrenie
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor), Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic), Tomáš KAŠPÁREK (203 Czech Republic) and Hana KUČEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Primary Care and Community Psychiatry, Londýn, Informa Healthcare, 2008, 1746-8841.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.308
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00026822
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000259632100007
Keywords in English First episode schizophrenia; aggression; treatment response; psychopathology; remission
Tags aggression, first episode schizophrenia, psychopathology, remission, treatment response
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 17/6/2009 10:15.
Abstract
First episode schizophrenia is characterised by pronounced acute treatment response. Aggression is rather low. The unfavourable course of the disease after the first psychotic episode may be an important contributing factor for a high rate of aggression in persons suffering with psychosis.
Abstract (in Czech)
První epizoda schizofrenie je charakterizována výraznými reakcemi na akutní ošetření. Agresivita je poměrně vzácnou reakcí. Nepříznivý průběh onemocnění po první psychotické epizodě však může být nepříznivým faktorem, který zvyšuje míru agrese u osob, trpících touto psychózou.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/8/2021 20:27