DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 333-344. ISBN 978-80-7041-287-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult
Název anglicky Reading Strategies of Students of Faculties of Education
Autoři DOLEŽALOVÁ, Jana (203 Česká republika), Veronika NAJVAROVÁ (203 Česká republika, garant) a Petr NAJVAR (203 Česká republika).
Vydání Hradec Králové, In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy, od s. 333-344, 12 s. 2008.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00026837
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7041-287-9
Klíčová slova anglicky reading literacy; reading strategies; learning from text
Štítky learning from text, reading literacy, reading strategies
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 27. 11. 2008 14:02.
Anotace
V příspěvku představujeme výsledky výzkumu čtenářkých strategií studentů Pedagogických fakult. Průzkum byl proveden na Pedagogických fakultách v Brně a Hradci Králové. Studentům prvního ročníku byl distribuován dotazník, se studenti vyjadřovali ke čtenářským strategiím, které používají během učení z textu. Současně byli dotazování do zkušenost se čtenářskými strategiemi z dřívějších vzdělávacích stupňů. V našem výzkumu vycházíme z předpokladu, že pokud má učitel předávat svým žákům způsoby (strategie), jak efektivně pracovat s textem, pak tyto způsoby (strategie) musí sám dobře ovládat. Čeští žáci dosahovali ve výzkumech PISA a PIRLS výsledků průměrných výsledků. Přepokládáme proto, že práce s textovými materiály vykazuje v českých školách rezervy. Aby se podařilo v budoucnu tento trend zvrátit, pak je nutné, aby se studenti učitelství setkávali s novými přístupy ke čtení a čtenářské gramotnosti již během studií na Pedagogických fakultách.
Anotace anglicky
This paper discusses the results of a survey that examined the reading skills of faculties of Education's students. The survey was carried out at faculties of Education in Brno and Hradec Králové. First year students were asked (in a questionnaire) what reading strategies they use in their studying, how they learn from written texts and what reading and learning strategies were encouraged in their previous school years. We assume that a teacher is only able to transfer those skills that he/she knows him/herself. Czech pupils achieved average scores in these areas in the PISA and PIRLS projects. We therefore assume that working with texts is far from ideal in Czech schools. Future teachers can change this provided that they have met with new approaches to reading and reading literacy in the course of their university studies.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 20:43