VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny (Family therapist as an advocate of traditional family). Psychoterapie, Brno: FSS MU, 2008, vol. 2, 3-4, p. 213-220. ISSN 1802-3983.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny
Name in Czech Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny
Name (in English) Family therapist as an advocate of traditional family
Authors VYBÍRAL, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Psychoterapie, Brno, FSS MU, 2008, 1802-3983.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00026839
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English family; family therapy; integration; language; jin; jang
Tags Family, family therapy, integration, jang, jin, Language
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Changed: 27/11/2008 15:22.
Abstract
Příspěvek je pojat jako výzva k diskusi nad originální českou knihou, věnovanou rodinné terapii. Lze ho také chápat jako rozsáhlejší recenzi. V příspěvku se autor zamýšlí nad různými zdroji, ze kterých čerpá kniha Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Pozornost je věnována integraci těchto zdrojů, přesvědčením obou autorů a argumentům, na kterých svoje přesvědčení zakládají. Teoretická přesvědčení jsou sledována také v ukázkách práce )v kasuistikách), které tvoří druhou část recenzované, resp. diskutované knihy.
Abstract (in English)
Text is aimed as a discussion focused on the original Czech book published 2008. It might be taken also as an extended review. In his contribution author comments the diverse theoretical sources which were included in book Family therapy and theory of jin-jang. Integration of the diverse origins, ideas and authors beliefs, and arguments which beliefs are based on is considered. Theoretical convictions and opinions have been analysed also in case studies that are the second part of the discussed book.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 29/3/2020 12:42