HOFFMANNOVÁ, Jana a Ivana KOLÁŘOVÁ. Reprodukce cizí / vlastní řeči v mluvených projevech. In KOPŘIVOVÁ, M. - WACLAWIČOVÁ, M. (eds.) Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 115-123, 9 s. ISBN 978-80-7106-982-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reprodukce cizí / vlastní řeči v mluvených projevech
Název česky Reprodukce cizí / vlastní řeči v mluvených projevech
Název anglicky Other People´s or One´s Own Speech Reproduction in the Spoken Texts
Autoři HOFFMANNOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Ivana KOLÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, KOPŘIVOVÁ, M. - WACLAWIČOVÁ, M. (eds.) Čeština v mluveném korpusu, od s. 115-123, 9 s. 2008.
Nakladatel Nakladatelství Lidové noviny
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00058794
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7106-982-9
Klíčová slova anglicky Speech - Corpus of spoken Czech - reproduction of speech - language signals of speech reproduction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 13. 3. 2013 11:54.
Anotace
Příspěvek využije materiálu z mluvených korpusů (PMK, BMK, Oral 2006, případně i korpus Dialog budovaný v ÚJČ AV ČR) pro zkoumání různých způsobů reprodukce cizí či vlastní řeči v českých mluvených projevech. Naváže s využitím nových dat na některé dřívější práce J. Hoffmannové (1999 aj.). Zaměří se na to: a) nakolik je reprodukce kontextualizována, zda se dá mluvit o uvozovací (rámcové) větě, resp. aspoň o jejím redukované, minimalizované podobě; b) zda a nakolik lze v těchto datech identifikovat kontextové postupy (L. Doležel), formy podání řeči (R. Adam); c) čím se liší reprodukce řeči cizí a vlastní; d) kdy a v jakých konstelacích jsou zastoupena osobní zájmena (já, von / vona / voni), slovesa mluvení (já řikám, povidám), signální výraz prý / prej / pré, spojovací výrazy (že, aby, jestli, protože aj.), částice typu a, no, jo, jako, tak, nulové signály v eliptických strukturách (které ovšem bývají zvukově zviditelněny pauzou, resp. dalšími parajazykovými prostředky).
Anotace anglicky
There are used language patterns of the Corpus of spoken Czech PMK, BMK, Oral 2006 or Corpus Dialog that is formed in ÚJČ AV ČR) to follow various ways of reproduction speakers own talking or talking of another persons in spoken Czech - contextual reproduction, form of reproduction, language signals of reproduction (personal pronouns, word prý / prej /pré, particles a, no, jo, jako, tak, elipsis).
VytisknoutZobrazeno: 13. 12. 2019 14:00