PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
Název česky Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
Název anglicky Communication skills, drama education and Theatre Forum
Autoři PAVLOVSKÁ, Marie (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, K sobě, k druhý, k profesi, od s. 56-62, 133 s. 2008.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00026857
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4595-8
Klíčová slova anglicky Communication; skill; drama education; Theatre Forum; pupil; theacher; exercise
Štítky communication, drama education, exercise, pupil, Skill, theacher, Theatre Forum
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Změněno: 20. 10. 2010 19:16.
Anotace
V následujícím textu představujeme předmět 1. Komunikační dovednosti, jehož cílem je získání základních vědomostí a dovedností týkající se pedagogické komunikace ve škole (komunikace verbální i neverbální na všech úrovních: učitel-žák, učitel-učitel, učitel-rodič, učitel-vedení školy), problémových situací ve škole, jejich zvládání apod.; 2. Dramatická výchova (DV), jehož cílem je rozvoj osobnostní, mravní, sociální a estetický; 3. Divadlo fórum, jehož cílem je podívat se na problém s odstupem, hledat jeho možná řešení, najít odvahu se konfliktu postavit a řešit ho. Protože teoretické poznatky vždy doplňujeme praktickými cvičeními (autory jsou fakultní učitelé), několik z nich předkládáme.
Anotace anglicky
In the following text we introduce the subject 1. Comunication Skills the goal of which is attaining basic knowledge and skills concerning teaching communication at school (verbal and non verbal communication on all levels: teacher pupil, teacher teacher, teacher parent, teacher school management), problem situations at school, their solution etc. ; Drama Education (DE) aimed at personal, moral, social and esthetic development.; 3. Theatre Forum for a distant view of a problem, seeking for possible solutions, find the courage to stand up to the conflict and solve it. As we always add practical exercise to the theoretical knowledge (the authors are faculty lectors), we present some of them.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 01:32