Informační systém MU
PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum (Communication skills, drama education and Theatre Forum). In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. p. 56-62, 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
Name in Czech Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
Name (in English) Communication skills, drama education and Theatre Forum
Authors PAVLOVSKÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, K sobě, k druhý, k profesi, p. 56-62, 133 pp. 2008.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00026857
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4595-8
Keywords in English Communication; skill; drama education; Theatre Forum; pupil; theacher; exercise
Tags communication, drama education, exercise, pupil, Skill, theacher, Theatre Forum
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Changed: 20. 10. 2010 19:16.
Abstract
V následujícím textu představujeme předmět 1. Komunikační dovednosti, jehož cílem je získání základních vědomostí a dovedností týkající se pedagogické komunikace ve škole (komunikace verbální i neverbální na všech úrovních: učitel-žák, učitel-učitel, učitel-rodič, učitel-vedení školy), problémových situací ve škole, jejich zvládání apod.; 2. Dramatická výchova (DV), jehož cílem je rozvoj osobnostní, mravní, sociální a estetický; 3. Divadlo fórum, jehož cílem je podívat se na problém s odstupem, hledat jeho možná řešení, najít odvahu se konfliktu postavit a řešit ho. Protože teoretické poznatky vždy doplňujeme praktickými cvičeními (autory jsou fakultní učitelé), několik z nich předkládáme.
Abstract (in English)
In the following text we introduce the subject 1. Comunication Skills the goal of which is attaining basic knowledge and skills concerning teaching communication at school (verbal and non verbal communication on all levels: teacher pupil, teacher teacher, teacher parent, teacher school management), problem situations at school, their solution etc. ; Drama Education (DE) aimed at personal, moral, social and esthetic development.; 3. Theatre Forum for a distant view of a problem, seeking for possible solutions, find the courage to stand up to the conflict and solve it. As we always add practical exercise to the theoretical knowledge (the authors are faculty lectors), we present some of them.
Displayed: 26. 5. 2022 00:29