PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008, s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
Název česky Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
Název anglicky Use of drama and effective methods in school integration
Autoři PAVLOVSKÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Petra HAMADOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan ŠIRŮČEK (203 Česká republika, domácí) a Pavla CVEČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. od s. 133-144, 12 s. Pedagogická literatura, 2008.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00051058
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-170-6
Klíčová slova anglicky integration; inclusion;education; methods; climate of class; visual impairment
Štítky climate of class, Education, inclusion, integration, methods, visual impairment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Změněno: 28. 3. 2012 15:53.
Anotace
V kapitole jsou představeny teoretické principy, zásady společného vzdělávání a praktická doporučení, která poukážou na efektivní metody a formy práce. Tyto přístupy mohou pomoci posílit přijetí odlišnosti ve třídě, zlepšit její klima a vzájemnou spolupráci. Naším cílem je představit konkrétní postupy, které přispívají k eliminaci nežádoucího napětí ve třídě, popř. šikany, což je prokázáno v níže uvedeném výzkumném šetření.
Anotace anglicky
In Theoretical chapter and rules of inclusive education and practical recommendations are presented in this article together with effective methods and forms of work. These approaches can strengthen acceptance of diversity, improve climate and cooperation in the classroom. Our aim is to introduce specific methods, which eliminate undesirable tension in the class, esp. in case of bullying. This is proved in presented research results.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 14. 7. 2024 19:53