NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci (Professionalism and codes of ethics in social work). In FISCHER, Ondřej and René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. p. 72-94, 22 pp. ISBN 978-80-904137-3-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci
Name (in English) Professionalism and codes of ethics in social work
Authors NEČASOVÁ, Mirka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Etika pro sociální práci, p. 72-94, 22 pp. 2008.
Publisher JABOK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00025058
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-904137-3-3
Keywords (in Czech) profese, etický kodex, sociální práce
Keywords in English profession; codes of ethics; social work
Tags codes of ethics, profession, Social work
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Changed: 29. 3. 2010 09:23.
Abstract
Autorka se zabývá různými pojetími profesionalismu, atributy profese a kritikou profesionalismu; dále se věnuje významu etických kodexů a jejich charakteristice, včetně uvedení různých příkladů procesu změn kodexu v pluralitních společnostech.
Abstract (in English)
The author deals with various ways of perceiving profession, atributes of profession and the critique of the whole concept of professionalism; in the focus is also the meaning of professional codes of ethics and various examples describing the process of change concerning codes of ethics in plural societies.
Links
GA403/03/0988, research and development projectName: Funkce kultury služeb sociální práce a přístupy ke klientům
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 29. 11. 2020 02:28