KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,
Authors KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK.
Edition [1. české vyd.]. Nitra, 161 s. 2008.
Publisher Enigma
Other information
ISBN 9788089132706
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8. 8. 2022 13:48.
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 05:54