Informační systém MU
DANĚK, Ondřej, Pavel MATULA, Carlos ORTIZ-DE-SOLÓRZANO, Arrate MUÑOZ-BARRUTIA, Martin MAŠKA a Michal KOZUBEK. Segmentation of Touching Cell Nuclei using a Two-Stage Graph Cut Model. In 16th Scandinavian Conference on Image Analysis. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. s. 410-419. ISBN 978-3-642-02229-6. doi:10.1007/978-3-642-02230-2_42.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Segmentation of Touching Cell Nuclei using a Two-Stage Graph Cut Model
Název česky Segmentace dotýkajících se buněčných jader pomocí dvou fázové metody založené na hledání minimálního řezu v grafu
Autoři DANĚK, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel MATULA (203 Česká republika, domácí), Carlos ORTIZ-DE-SOLÓRZANO (724 Španělsko), Arrate MUÑOZ-BARRUTIA (724 Španělsko), Martin MAŠKA (203 Česká republika, domácí) a Michal KOZUBEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin, Heidelberg, 16th Scandinavian Conference on Image Analysis, od s. 410-419, 10 s. 2009.
Nakladatel Springer-Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/09:00067107
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-02229-6
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02230-2_42
UT WoS 000268661000042
Klíčová slova anglicky image segmentation; cell nuclei cluster separation; graph cuts; energy minimization
Štítky cbia-web, cell nuclei cluster separation, Energy Minimization, graph cuts, image segmentation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Martin Maška, Ph.D., učo 60734. Změněno: 13. 12. 2015 02:07.
Anotace
Methods based on combinatorial graph cut algorithms received a lot of attention in the recent years for their robustness as well as reasonable computational demands. These methods are built upon an underlying maximum a posteriori estimation of Markov random fields and are suitable to solve accurately many different problems in image analysis, including image segmentation. In this paper we propose a two-stage graph cut based model for segmentation of touching cell nuclei in fluorescence microscopy images. In the first stage voxels with very high probability of being foreground or background are found and separated by a boundary with a minimal geodesic length. In the second stage the obtained clusters are split into isolated cells by combining image gradient information and incorporated a priori knowledge about the shape of the nuclei. Moreover, these two qualities can be easily balanced using a single user parameter. Preliminary tests on real data show promising results of the method.
Anotace česky
Článek pojednává o segmentaci dotýkajících se buněčných jader pomocí dvou fázové metody založené na hledání minimálního řezu v grafu.
Návaznosti
LC535, projekt VaVNázev: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
2B06052, projekt VaVNázev: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Akronym: Biomarker)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zdravý a kvalitní život
Zobrazeno: 15. 4. 2021 01:19