Informační systém MU
VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. s. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie
Název česky Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie
Název anglicky The research of the physics education carried out using a videostudy
Autoři VACULOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání Hradec Králové, Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV, od s. 833 – 843, 11 s. 2008.
Nakladatel GAUDEAMUS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00034311
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7041-287-9
Klíčová slova česky výuka fyziky; dovednost; osvojování dovednosti; videostudie
Klíčová slova anglicky physics education; skill; skill acquirement; videostudies
Štítky physics education, Skill, skill acquirement, videostudies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Změněno: 5. 6. 2009 18:10.
Anotace
Příspěvek představuje metodologii a výsledky výzkumu procesu osvojování dovedností žáků, který byl prováděn prostřednictvím videostudií, tj. výzkumu výuky založeném na analýze videozáznamu. Hlavním cílem bylo zjistit postavení úloh v tomto procesu. Videostudie probíhala na 27 hodinách fyziky k tématu skládání sil.
Anotace anglicky
The paper presents the metodology and results of the research of the process of the pupils skill acquirement. The research carried out using a video studies, i.e. the exploration of the teaching based on the analysis of the video records. The main aim of the research was to examine the role of the tasks in this process. The video study involved 27 physics lessons, focused on the topic of Composition of forces.
Zobrazeno: 25. 5. 2022 16:16