VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie (The research of the physics education carried out using a videostudy). In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. p. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie
Name in Czech Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie
Name (in English) The research of the physics education carried out using a videostudy
Authors VACULOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Hradec Králové, Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV, p. 833 – 843, 11 pp. 2008.
Publisher GAUDEAMUS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00034311
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7041-287-9
Keywords (in Czech) výuka fyziky; dovednost; osvojování dovednosti; videostudie
Keywords in English physics education; skill; skill acquirement; videostudies
Tags physics education, Skill, skill acquirement, videostudies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ivana Medková, Ph.D., učo 63881. Changed: 5/6/2009 18:10.
Abstract
Příspěvek představuje metodologii a výsledky výzkumu procesu osvojování dovedností žáků, který byl prováděn prostřednictvím videostudií, tj. výzkumu výuky založeném na analýze videozáznamu. Hlavním cílem bylo zjistit postavení úloh v tomto procesu. Videostudie probíhala na 27 hodinách fyziky k tématu skládání sil.
Abstract (in English)
The paper presents the metodology and results of the research of the process of the pupils skill acquirement. The research carried out using a video studies, i.e. the exploration of the teaching based on the analysis of the video records. The main aim of the research was to examine the role of the tasks in this process. The video study involved 27 physics lessons, focused on the topic of Composition of forces.
PrintDisplayed: 21/5/2022 15:41