VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. p. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Introduction to Philosophy
Name in Czech Úvod do filosofie
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition 1 st ed. Brno, Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1, p. 124-152, 29 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 1, 2008.
Publisher PdF MU
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-057-9
Keywords in English Education; Training; Philosophy; Communication
Tags communication, Education, philosophy, training
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12/10/2012 11:10.
Abstract
The aim of the text is to introduce selected historical ways of grasping the term philosophy, that influence our ways of thinking and the 21. centurys mans approach to the world and also to himself.
Abstract (in Czech)
Cílem textu je představit studentům vybrané historické způsoby uchopení pojmu filosofie, které ovlivňují způsob myšlení, přístup ke světu i sobě samému u člověka 21. století. Cílem předmětu je představit studentům vybrané historické způsoby uchopení pojmu filosofie, které ovlivňují způsob myšlení, přístup ke světu i sobě samému u člověka 21. století.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 31/1/2023 14:49