HYTYCH, Roman. Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2008, roč. 2, č. 2, s. 79-85. ISSN 1802-3983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hrozby a možnosti přechodů
Název anglicky Threats and Opportunities of Transitions
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant).
Vydání Psychoterapie, FSS MUNI, Brno, 2008, 1802-3983.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00034350
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky transitions; psychology of abhidhamma; mindfulness; bodily anchored experiencing; satitherapy
Štítky bodily anchored experiencing, mindfulness, psychology of abhidhamma, satitherapy, transitions
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 12. 1. 2009 13:57.
Anotace
Přechody mezi odlišnými oblastmi prožívání jsou skutečnostmi, se kterými se setkáváme každý den. Přechody lze provádět všímavě a s jasným věděním, čímž se stávají možností pro načerpání energie a moudrosti. Lze však také ignorovat jejich existenci a pak nám hrozí, že se na nich ztratíme. Dle psychologie abhidhammy je klíčem pro dovedné přecházení mezi oblastmi prožívání rozvoj všímavosti zaměřené na tělo a moudrého zvážení prožívaných situací. Na dvou kazuistických zlomcích je ukázáno, jak lze skutečnost přechodů využívat v rámci psychoterapie.
Anotace anglicky
Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension, which opens the opportunity for drawing of energy and wisdom, or we can ignore their existence and we can get lost there. According to psychology of abhidhamma, the key for skillful transitions between domains of experiencing is development of mindfulness directed on body and wise consideration of experienced situation. Fragments of two case studies show, how the existence of transitions can be used in psychotherapy.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 00:52