DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav
Název česky Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika) a Jiří MACHÁČEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, od s. 313-325, 13 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31, 2008.
Nakladatel Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00027046
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86023-81-6
UT WoS 000288139300019
Klíčová slova anglicky archaeology; Pohansko near Břeclav; Early Middle Ages; hinterland; centre
Štítky Archaeology, centre, Early Middle Ages, hinterland, Pohansko near Břeclav
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 28. 6. 2009 16:24.
Anotace
The study is analyzing an economic Hinterland of Great Moravian centre at Pohansko near Břeclav. It is based on the results of the field Prospection of an expected Hinterland of this well achaeologically explored centre. Prospection was made since 2004 and was also based on predictive GIS model made by Jiří Goláň from Institute of Geography MU. His model was validated and then was by autors prepared a new model, that was used for larger area and more intensive prospection.
Anotace česky
Studie je věnována analýze ekonomického zázemí Velkomoravského centra na Pohansku u Břeclavi. Je založena na výsledcích terénní povrchové prospekce předpokládaného zázemí centra, které je velmi dobře archeologicky prozkoumáno. Prospekce byla prováděna od roku 2004 a byla postavena na základním GIS modelu vytvořeném Jiřím Goláněm z katedry geografie MU. Jeho model byl validován a autory článku byl vytvořen nový model pro širší území a intenzivnější prospekční činnost.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 12:08