SVOBODA, Jiří. The hunter's time. In La spiritualité. Belgie: Université de Liege, 2004. s. 27-35. ERAUL 106.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The hunter's time.
Název česky Čas lovců.
Autoři SVOBODA, Jiří.
Vydání Belgie, La spiritualité. od s. 27-35, 9 s. ERAUL 106, 2004.
Nakladatel Université de Liege
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Belgie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Upper Paleolithic; time-awareness; self-identity; body decoration; symbolism; rituals
Štítky body decoration, rituals, self-identity, symbolism, time-awareness, Upper Paleolithic
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., učo 36778. Změněno: 19. 12. 2008 13:34.
Anotace
This paper emphasizes time-awareness as a part of the Upper Paleolithic adaptation system. Focusing on the cases of the Middle-to-Upper Paleolithic transition and the fully Upper Paleolithic Gravettian in Moravia (Czech Republic), it investigates causal relationships between the defined temporal framework and the symbolism. Standardization of items of body decoration, images and symbols, and evidence of rituals in archaeological record of a single site (or group of related sites) is explained as effect of time-awareness, self-identity, epic constructs, and life and death concepts.
Anotace česky
Tento článek zdůrazňuje uvědomění času jako součást adaptačního systému mladého paleolitu. Zaměřuje se na příklady přechodu od středního k mladému paleolitu a na plně mladopaleolitický gravettien Moravy a zkoumá kauzální vztahy mezi definovaným časovým rámcem a symbolickým chováním. Standardizace osobních ozdob, zobrazení a symbolů, stejně jako doklady rituálu v archeologickém záznamu na jediné lokalitě (nebo skupině lokalit) jsou vysvětlovány jako výsledek uvědomění času, sebeidentity, epických konstrukcí a koncepce života a smrti.
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2022 00:44