FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy (Labour migration in selected countries of central and eastern Europe). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy
Name in Czech Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy
Name (in English) Labour migration in selected countries of central and eastern Europe
Authors FRANC, Aleš.
Edition Brno, 2008.
Publisher Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English labour migration; labour market; remittances; economic growth
Tags economic growth, labour market, labour migration, remittances
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 9/2/2009 15:59.
Abstract
Cílem této práce je analýza pracovních migrací ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšku a Estonsku. Pozornost je věnována kvalitativním a kvantitativním charakteristikám migrující pracovní síly. Naznačeny jsou dopady pracovní migrace na národní trhy práce a ekonomický růst v těchto zemích.
Abstract (in English)
The main goal of this paper is to analyze labour migration in selected countries of Central and Eastern Europe: Slovenia, Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia and Estonia. The paper focuses on quantitative and qualitative characteristics of migrating workforce. Impact of labour migration on labour market and economic growth is also mentioned.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 22/6/2021 19:58