Informační systém MU
LABISCHOVÁ, Denisa and Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 276 s. ISBN 9788073685843.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příručka ke studiu didaktiky dějepisu
Authors LABISCHOVÁ, Denisa and Blažena GRACOVÁ.
Edition Vyd. 1. Ostrava, 276 s. 2008.
Publisher Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Other information
ISBN 9788073685843
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:35.
Displayed: 6/8/2021 06:42