SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006. s. 233-267, 35 s. ISBN 3-935751-03-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube.
Název česky Dunajská brána do Evropy: Chronologie, sídelní archeologie a demografie posledních neandertálců a časných moderních lidí na středním Dunaji.
Autoři SVOBODA, Jiří.
Vydání Německo, When Neanderthals and Modern Humans met. od s. 233-267, 35 s. 2006.
Nakladatel Kerns Verlag, Tübingen
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 3-935751-03-6
Klíčová slova anglicky Danubian region; central Europe; Neandertals; Modern Humans; Anthropology; Technology; Symbolism; Demography
Štítky anthropology, Central Europe, Danubian region, Demography, Modern humans, Neandertals, symbolism, technology
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., učo 36778. Změněno: 23. 12. 2008 08:07.
Anotace
The Danubian part of Europe saw various lines of local development in terms of human anatomy, technology, symbolism, and demography. At the same time, this region was open to immigrating foreign populations, mostly from the southeast, which accelerated the local trends and introduced new ones. The complex picture emerging from the Early Upper Paleolithic archaeological record suggests that this immigration was not necessarily a single event, but may have occured in several subsequent stages, or „vawes“.
Anotace česky
V podunajské části Evropy probíhal místní vývoj v několika liniích, a to v anatomii člověka, technologii, symbolickém chování a demografii. Současně byl tento region otevřen cizím, imigrujícím populacím, především z jihovýchodu, což jednak akcelerovalo domácí vývojové trendy, jednak introdukovalo trendy nové. Komplexní obraz, tak jak jej utváří archeologický záznam počátku mladého paleolitu, naznačuje, že imigrace nemusela nutně proběhnout v jediné fázi, ale spíše v několika následných stádiích, resp. „vlnách“.
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2019 05:40