BABYRÁDOVÁ, Hana. Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova (Audiovisuality, community and education). In Veřejnost a kouzlo vizuality. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008, p. 20-28. ISBN 978-80-210-4722-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova
Name in Czech Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova
Name (in English) Audiovisuality, community and education
Authors BABYRÁDOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Brno, Veřejnost a kouzlo vizuality, p. 20-28, 9 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00030054
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4722-8
Keywords in English eucation of art audiovisuality
Tags eucation of art audiovisuality
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 30/12/2008 13:54.
Abstract
vliv audiovizuality na výtvarnou výchovu, audiovizualita v mezioborové spolupráci
Abstract (in English)
influence on eduducation of art, audiovisuality in interdisciplinaty cooperation
Links
1F44L/058/050, research and development projectName: Moderní formy doprAvní výchovy dětí a mLádeže jAko prostředek snižování nehodovosti v pRovozu na pozeMních komunikacích - ALARM
Investor: Ministry of Transport of the CR, New Approach to Children Road Traffic Education As a Tool for Road Traffic Safety Improvement
PrintDisplayed: 25/5/2024 00:47