RAWSTRON, AC, A ORFAO, M BEKSAC, L BEZDICKOVA, RA BROOIMANS, H BUMBEA, K DALVA, D FUHLER, J GRATAMA, D HOSE, L KOVAROVA and HE JOHNSEN. Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2008, vol. 93, No 3, p. 431-438. ISSN 0390-6078.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders
Name in Czech Zpráva Evropské myelomové sítě o multiparametrické flowcytometrii u mnohočetného myelomu a souvisejícíh onemocněních
Authors RAWSTRON, AC, A ORFAO, M BEKSAC, L BEZDICKOVA, RA BROOIMANS, H BUMBEA, K DALVA, D FUHLER, J GRATAMA, D HOSE, L KOVAROVA and HE JOHNSEN.
Edition Haematologica/the hematology journal, Pavia, Ferrata Storti Foundation, 2008, 0390-6078.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 5.978
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000253726600016
Keywords in English flow cytometry; myeloma; MGUS
Tags flow cytometry, MGUS, myeloma
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D., učo 20214. Changed: 26/6/2009 18:44.
Abstract
The European Myeloma Network (EMN) organized two flow cytometry workshops. The first aimed to identify specific indications for flow cytometry in patients with monoclonal gammopathies, and consensus technical approaches through a questionnaire-based review of current practice in participating laboratories. The second aimed to resolve outstanding technical issues and develop a consensus approach to analysis of plasma cells. The primary clinical applications identified were: differential diagnosis of neoplastic plasma cell disorders from reactive plasmacytosis; identifying risk of progression in patients with MGUS and detecting minimal residual disease. A range of technical recommendations were identified, including: 1) CD38, CD138 and CD45 should all be included in at least one tube for plasma cell identification and enumeration. The primary gate should be based on CD38 vs. CD138 expression; 2) after treatment, clonality assessment is only likely to be informative when combined with immunophenotype to detect abnormal cells. Flow cytometry is suitable for demonstrating a stringent complete remission; 3) for detection of abnormal plasma cells, a minimal panel should include CD19 and CD56. A preferred panel would also include CD20, CD117, CD28 and CD27; 4) discrepancies between the percentage of plasma cells detected by flow cytometry and morphology are primarily related to sample quality and it is, therefore, important to determine that marrow elements are present in follow-up samples, particularly normal plasma cells in MRD negative cases.
Abstract (in Czech)
Evropská myelomová síť (EMN) již zorganizovala 2 workshopy. První z nich byl zaměřen na identifikaci skupiny pacientů s monoklonální gamapatií u nichž je potřeba provést flowcytometrické vyšetření. Prostřednictvím dotazníku byly získány informace z různých laboratoří a na jejich základě bylo provedeno sjednocení technických přístupů k analýze. Druhý workshop byl zaměřen na dořešení zbývajích detailů, přičemž byl stanoven jednotný postup analýzy plazmocytů (PC). Klinické využití flowcytometrie u monoklonálních gamapatií je následující: diferenciální diagnostika reaktivních plazmocytóz a jejich odlišení od maligních onemocnění plazmocytů, stanovení rizika progrese u MGUS pacientů a detekce minimální reziduální nemoci (MRN).Technická doporučení: 1) pro identifikaci a určení počtu plazmocytů je nezbytná současná analýza CD38, CD138, CD45 markerů, PC gate je dán expresí CD38 a CD138; 2) poléčebné stanovení klonality je informativní pouze v kombinaci s detekcí fenotypu abnormálních buněk, FC je vhodná pro detekci kompletní remise; 3) pro detekci MRN jsou nezbytné minimálně markery CD19 a CD56, doporučený panel zahrnuje též CD20, CD117, CD28 a CD27; 4) rozdíly v zastoupení počtu PC detekovaných pomocí flowcytometrie a morfologie jsou způsobeny kvalitou vzorku, proto je nezbytné stanovit, zda-li vzorek kostní dřeně obsahuje dřeňové elementy, a to zejména normální PC u MRN negativních případů.
PrintDisplayed: 13/5/2021 11:42