KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 282 pp. ISBN 978-80-210-4720-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl.
Authors KUČEROVÁ, Judita.
Edition Brno, 282 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4720-4
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 17/4/2013 15:23.
PrintDisplayed: 19/7/2024 20:31