ŠTĚPÁNEK, Antonín a Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin. In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008, s. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin
Název česky Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin
Název anglicky Study of complex equilibria of tetraazamacrocyclic ligands with nucleic acids bases
Autoři ŠTĚPÁNEK, Antonín (203 Česká republika, domácí) a Přemysl LUBAL (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Analytická chemie - Merck 2008, od s. 63-67, 5 s. 2008.
Nakladatel Česká společnost chemická
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10406 Analytical chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00051085
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-86238-53-1
Klíčová slova česky macrocyklické ligandy; cyklen; zinek(II); nukleobáze; rovnováhy
Klíčová slova anglicky macrocyclic ligands; cyclen; zinc(II); nucleic acid bases; equilibria
Štítky cyclen, equilibria, macrocyclic ligands, nucleic acid bases, Pb, rivok, zinc(II)
Změnil Změnil: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., učo 1271. Změněno: 4. 4. 2012 10:34.
Anotace
V práci byly zkoumána tvorba ternárních komplexů [Zn(cyclen)]2+ s vybranými nukleobázemi pomocí molekulové absorpční a luminisceční spektroskopie. Také byl zkoumán vliv exp. podmínek (pH, teplota, aj.) na stabilitu vzniklého komplexu a jeho využití pro analytické stanovení nukleobazí a nukleotidů.
Anotace anglicky
The contribution is focused on study of formation of ternary complexes [Zn(cyclen)]2+ with chosen nucleobases by means of molecular absorption and luminiscence spectroscopy. Also influence of exp. conditions (pH, tempetrature, etc.) on stability formed complex and their utilization for analytical determination of nucleobases and nucleotides.
Návaznosti
LC06035, projekt VaVNázev: Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu
VytisknoutZobrazeno: 17. 7. 2024 20:48